SoftCon hankinnasta maksuun -järjestelmällä huomattavia säästöjä Maanmittauslaitokselle

Uutiset - 28 Feb 2019 - ENG | FIN

Maanmittauslaitos on yksi niistä kahdeksasta virastosta, joka otti SoftCon hankinnasta maksuun -järjestelmän käyttöönsä tammikuun 2019 alussa. Positiivisia tuloksia on havaittu nopeasti. Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija ja hankintojen palveluvastaava Eila Parviainen kommentoi näin:

”Heti alussa näytti, että noin puolet laskuista kohdistui automaattisesti ja raportoinnissa näkyy, että vihreä pylväs kasvaa nopeasti.”

Maanmittauslaitos arvioi, että SoftCon tarjoaman laskuautomaation avulla, yhden laskun käsittelyn hinta tulee laskemaan 4,13 eurosta 82 centtiin.

Uusien prosessien myötä hankinnat keskitetään hankintapalveluihin. Tilauksia ja laskuja voi sen sijaan hyväksyä noin sadan hengen joukko. Uudistetut digitalisoidut prosessit helpottavat hankintojen ja kilpailutuksien läpinäkyvyyttä sekä vähentävät riskejä.

Suomen valtio ottaa SoftCon SaaS -palvelut käyttöönsä Handi-projektin kautta. Handi on valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma, jonka tarkoituksena on selkeyttää hankinnat kaikissa valtion virastoissa. Valtio tavoittelee 100 miljoonan euron säästöjä digitalisoimalla julkisen hallinnon hankintaprosessit.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet valitsi julkisen hankinnan kilpailutuksen perusteella SoftCon hankinnasta maksuun ratkaisun toimittajakseen 2017. SoftCon ratkaisulla korvataan laskujenkäsittelyjärjestelmä Rondo ja tilaustenhallintajärjestelmä Tilha.